Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

  • ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

  • VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа                                                Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

  • Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити:

  • XII клас

Задължителен  ДЗИ по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен ДЗИ – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.