СТАТУТ

ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ е сравнително младо училище, създадено през 2010 г. със заповед № РД 14-74/30.06.2010 г. на министъра на образованието и науката. От тогава то расте и се развива, като учениците и паралелките прогресивно се увеличават.

Училището има за цел да предлага качествена образователна услуга, насочена към потребностите на ученици, чиито приоритети са отличното усвояване на английски език и подготовка за продължаващо обучение в чужбина или в България. Това се осъществява с ползотворното сътрудничество на Американо-английската академия.

Философията на обучението се основава на концепцията, че всяко дете притежава свой уникален потенциал от дарби и възможности, които трябва да бъдат разгърнати и развити в посока формирането му като пълноценна и успешна личност. Педагогическият екип се стреми да поддържа благоприятна и подкрепяща среда, в която учениците развиват ключови знания и  умения, както и способности за творчество и креативност.

Модерната училищна сграда е разположена в екологичен район. Съвременното функционално оборудване и красивият интериор също спомагат за качеството на обучението и утвърждаване на положителни нагласи за активно участие в живота на училищната общност.