ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Съгласно решение на педагогическия съвет на основание чл. 263 ал. 3 от ЗПУО, обучението в ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" се осъществява само в дневна форма.