Елисавета Илиева

+359 884 206 110

director@lincolnsofia.com

Директор

Мария Гошева

+3598 882 043 606

mariya.gosheva@lincolnsofia.com

Заместник-директор по учебната дейност

гр. София, с. Лозен, ул. Орлова круша №1

Информационно бюро 02/ 973 12 22

director@lincolnsofia.com

www.lincolnsofia.com